Geschiedenis

In 1599 was op het terrein nog de blekerij van Gerrit Dircky Slinck gevestigd. In 1712 werd het huis voor het eerst genoemd. In de periode van 1712 tot 1868 kende de buitenplaats maar liefst dertien opeenvolgende eigenaren.

In 1739 bouwt Johan Scheerenbergh uit Amsterdam de eerste fase van de op dat moment naamloze Hofstede, thans het middelste gedeelte van het huidige Sparrenheuvel. 

Bij de verkoop in 1763 werd het Patna genoemd. Toen mr. Willem Munter en Wendela Eleanore ten Hove in 1775 de hofstede kochten, veranderden zij de naam in Sparrenheuvel. Bij de verkoop in 1822 is onder meer sprake van een herenhuis, een oranjerie en een overbos met 'Chineesche tent'.

Tussen 1822 en 1847 waren herenhuis en tuin in bezit van de Amsterdamse Willem Hendrik Backer. Rond 1825 werd het huis verbouwd door Jan David Zocher jr. (1791 - 1870) die de witte neoclassistische gevel met de kenmerkende zuilen aan het gebouw toevoegt. Hij bouwde toen ook een oranjerie en misschien een stal. In 1849 verkavelde men de hofstede.In 1868 werd het huis voor ƒ 25.000 verkocht aan de Amsterdamse Ewald Bispinck, die er op 23 april 1895 overleed. Hij liet de hofstede na aan zijn kinderen, vanwie de laatste in 1936 overleed. In 1836 vestigde Ewald Bispinck, afstammeling van een Duits aristocratisch rooms-katholiek geslacht, zich in Amsterdam. Huwde in 1848 met Anastasia Kundert en werd medefirmant in de firma Bispinck & Kundert. Ze woonden op het Rokin in Amsterdam. In 1875 besloot hij een eigen fabriek te beginnen. Deze kwam te staan op de zuidwesthoek van Sparrenheuvel, aan de Korte Kleverlaan en was bedoeld voor het verven, bleken en winden van garens.

Tot 1890 gebruikten de Bispincks Sparrenheuvel enkel als buitenplaats, vanaf dat jaar echter ging men er permanent wonen. In 1899 werd de fabriek gesloten vanwege te hoge concurrentie met Engeland. Het werd verkocht voor een bedrag van ƒ 27.600 aan de N.V. Eerste Nederlandsche Electriciteits Maatschappij. 

Nadat in 1936 de laatste telg uit het geslacht Bispinck komt te overlijden wordt Sparrenheuvel niet meer bewoond. Hofstede Sparrenheuvel komt in 1936 in eigendom van De Bispinck Stichting.

In 1940 werd het huis door de Duitsers gevorderd en leeggeplunderd. De tuin werd gebruikt als oefenterrein. Na de oorlog wordt de Hofstede door Monumentenzorg hersteld en kwam er een parochieschool in (Sint Josephschool) en werd er een Rooms Katholieke kerk op het landgoed gebouwd. De oranjerie van J.D. Zocher jr. werd in 1957 afgebroken. 

In 1972 verkoopt De Bispinck Stichting Sparrenheuvel aan Henk Moed die het in 1976 verkoopt aan de huidige eigenaar.

Eigendomsgeschiedenis:

1599 Gerrit Dircky Slinck
        - 1712 Susanna Hochepied - van Capelle
1712 - 1739 Erven: Johan en Willem Schuylenburch, kleinkinderen
1739 - 1753 Johan Scheerenburch
1753 - 1753 erven Johan Scheerenburch
1753 - 1756 Mr Jacob van Strijen
1756 - 1756 Erven Jacob van Strijen
1756 - 1763 Jan van der Streng
1763 - 1775 Mr. Jean Gijsbert Decker
1775 - 1776 mr Willem Munter & Wendela Eleanore ten Have
1776 - 1780 Wendela Eleanore ten Have, erfgename Willem Munter
1780 - 1783 W.E. ten Have huwt Mr. Jan Carel Godin
1783 - 1789 Vrouwe Rebecca Levy Mendes da Costa en Jonkvrouw Rachel Pereira
1789 - 1798 Rebecca Levy Mendes da Costa overlijdt, Rachel Pereira 100% eigenaar
1798 - 1801 Erven Mendes da Costa en Pereira
1801 - 1806 Aron Pereira, koopt van beide erven
1806 - 1822 Christiaan Stumphius (makelaar te Beverwijk, wil slopen)
1822 - 1847 Willem Hendrick Backer
1847 - 1849 Erven Willem Hendrick Backer
1849 - 1857 Willem Hendrik Gompertz, koopt via makelaar Sundorff op veiling
1857 - 1867 Echtgenote Elizabeth Margaretha Abels erft van W.H. Gompertz
1867 - 1868 Erven Gompertz - Abels
1868 - 1895 Ewald Bispinck, koopt via makelaars Westerwoudt en Lomans
1895 - 1936 Erven Ewald Bispinck
1926 -          Oprichting De Bispinck Stichting, krijgt blote eigendom
1936 - 1972 De Bispinck Stichting krijgt volle eigendom
1972 - 1976 Henk Johan Moed
1976 - ...     Harm Simon Swen

In 1987 werd een oude waterput onder Sparrenheuvel ontdekt tijdens renovatiewerkzaamheden: